Üritused

Uudised

Vanemuise Seltsi segakoor

Esimene laulu-mänguselts "Vanemuine" asutati 24. juunil 1865. a. Tartus.  Selle asutaja liikmeteks olid 14 meest eesotsas Johann Voldemar Jannseniga. Vastavalt esimesele statuudile oli ta algul meeskoor. 1873. a. alates Karl August Hermanni juhatusel hakkas koor pidevalt tegutsema segakoorina. Vanemuise Seltsi segakoor pani aluse organiseeritud kooritegevusele Eestis. Koori korraldatud on I Üldlaulupidu Eestis, mis toimus 1869. a. Tartus, hiljem viidi need üle Tallinnasse. Vanemuise Seltsi mõju oli tohutu kooride arengule ja eestluse kasvule. Koori on juhatanud paljud nimekad dirigendid: Johann Voldemar Jannsen, Lydia Koidula, Eduard Thomson, Rudolf Kallas, Karl August Hermann, Johann Heinrich Wirkhaus, August Wiera, Ado Grenzstein, Peeter Hellat, Karl Linnamägi, Andreas Erlemann, Johannes Voldemar Veski, Mihkel Matto, Aleksander Läte, Rudolf Tobias, Samul Lindpere, Juhan Aavik, Juhan Simm, Eduard Tubin, Richard Ritsing, Alo Ritsing, Lilyan Kaiv, Anu-Mai Lillo, Heidi Ots, Ain Tarro.
Alates 1955. a. lauldakse maestro Richard Ritsingu kirjutatud motot " Laena mulle kannelt Vanemuine"... Kõiki koorilauljaid tervitab koor maestro Richard Ritsingu poolt loodud sünnipäevalauluga. Koor on osalenud kõikidel üldlalulupidudel ja laulupäevadel Eestis, kontserte on antud: Venemaal, Ungaris, Austrias, Soomes, Lätis, Leedus, Marimaal, Poolas, Tšehhis jm. Praegu on koori dirigendiks Valli Ilvik.