VANEMUISE SELTS
EESMÄRK PÕHIKIRI JUHATUS LIIKMED VÄLJAANDED ÜRITUSED TULEMAS KOOR
 

MÕNDA VANEMUISE SELTSIST

1870_1903
1870-1903

1906_1944
1906-1944

 

Vanemuise Seltsi aadress:

  Pepleri 27 51010 Tartu e-post: vansel@hot.ee tel./faks 7427110

 • Asutati 24. juunil 1865. aastal J.V. Jannseni eestvõttel lauluseltsina, tegevusalaks koorilaul. 
 • Seltsitegevuse vormiks olid lauluharjutuste kõrval kuuõhtud, peoõhtud, väljasõidud. Kuuõhtute üldharivad ettekanded olid vabahariduse alguseks Eestis.

 • Eestikeelse teatrietendusega 1870. aasta suvel pandi alus eesti teatrile. Asjaarmastuslik teatritegemine jäi püsima 1906. aastani, mil valmis “Vanemuise” uus  seltsimaja ning pandi  alus  eesti kutselisele  teaterile. 

 • Esimene eesti üldlaulupidu sai  teoks  1869. aastal  , seltsi asutaja ja koorijuhi  J.V. Jannseni eestvõttel ning Vanemuise Seltsi korraldamisel.

 • 1939. aastal valmis seltsimaja  juurdeehitusena  tolle aja
   •  Baltimaade  kaasaegseim teatrimaja.

 • 1940. aastal teater riigistati, selts suleti, tegutsema jäi siiski seltsi segakoor.

 • 1944. aastal Vanemuise Setsi hooned hävisid sõjatules.

 • Vanemuise Seltsi tegevus taastati 28. oktoobril 1994. a. Selle otsustasid 162 taastamise koosolekust osavõtjat.liiget.
  Juhatuse esimeheks valiti Evald Kampus, kes juhtis seltsi 10 aastat.
  Liikmeid 2005. aasta lõpul 140.
Pepleri 27 51010 Tartu e-post: vansel@hot.ee tel./faks 7427110