VANEMUISE SELTS
EESMÄRK PÕHIKIRI JUHATUS LIIKMED VÄLJAANDED ÜRITUSED TULEMAS KOOR
EESMÄRK
PÕHIKIRI
JUHATUS
LIIKMED
VÄLJAANDED
ÜRITUSED
TULEMAS
ARHIIV
Vanemuise Seltsi tegevuse eesmärk ja arengukava

1865. a. asutatud ja 1944. a. tegevuse lpetama pidanud seltsi tegevuse järjepidevust aastail 1944 - 1994 tegelikult kandis Vanemuise Seltsi segakoor. Vanemuise Seltsi tegevus  taastati täies mahus 28. oktoobril 1994. a..Seltsi taastamise algatajateks olid kauaaegne Vanemuise teatri kirjandusala juhataja ja teatriloo uurija Evald Kampus ning Vanemuise teatri director Jaak Viller.

Vanemuise Selts tegutses esialgu üüripindadel. 1870. aastal ostis Tartus maja Jaama t 14, mis kuulus koos krundiga seltsile kuni maja põlenguni 1903. aastal. 1906. aastal valmis seltsil esinduslik maja tolleaegsele Aia tänavale, 1944. aastal sõjatules see hävis. Seltsi tegevuse taastamise järele selts tegutses Vanemuise teatrimajas, Pepleri 27 ja Jaama 14 ruumides. 2012. aastast asub selts jälle Pepleri 27.

Tegevuse eesmärgiks võeti tagada eesti rahvuse, tema keele ja kultuuri järjepidevus ja kestmine, seltsi põhitegevuseks sai kasvatada vaimsust ning anda teadmisi ajaloost ja rahvuskultuurist teaduslike ja populaarteduslike loengute, koorilaulu viljelemise, samuti kirjandus- ja kultuurilooliste raamatute ja luulekogude avaldamise kaudu. Üleriiklikke kultuuriüritusi otsustati korraldatud koos teiste seltside ning kultuuriasutustega.

Arvestades ühiskonnas toimunud muutusi ja ühiskonna ootusi on Vanemuise Selts kavandanud vaimsust ja rahvuslikku kasvatust teostada eeskätt muusika, teatri, kunsti ja kirjanduse kaudu. Kogu seltsi tegevus on suunatud avalikkusele. Traditsiooniliste harivate loengute ja kuuõhtute kõrval on kavas hakata korraldama Tartu ja teisi Eesti kultuuriseltse tutvustavaid üritusi, kus pannakse välja tutvustatava seltsi ajalugu ja tegevust kajastav näitus ning vastav selts korraldab enda tegevuse tutvustamiseks avalikke üritusi.

Tulevikus on kavas avada ka Eesti seltsiliikumise ajalugu ja tänapäeva tutvustav alaline näitus.

Muusikavaldkonnas jätkub seltsi loomisest peale tegutsenud Vanemuise Seltsi (mees-) segakoori tegevus. Kavas on muusikahariduslik sariüritus Laulgem koos, et erinevas eas inimesed saaksid koos laulda erinevale eale kirjutatud laule ning tutvuda laulude autorite elulooliste andmete ja loominguga, võimalusel kohtuda ka autorite endiga.

Teatrivaldkonnas on kavas kaasata teatritegevusse noori Vanemuise teatri näitlejate juhendamisel eesmärgiga pakkuda noortele arendavat tegevust. Majas asuvas saalis on kavas hakata korraldama Vanemuise teatri näitlejate loomingulisi kohtumisi avalikkusega. Eesmärk on luua teatri endistele ja praegustele näitlejatele kooskäimise ja mõttevahetuse võimalus - näitlejate klubi. Kavas on hakata korraldama eesti algupäraseid näidendeid tutvustavaid õhtuid ning arendama mitmekülgset koostööd Vanemuise teatriga.

Kunstivaldkonnas on kavas arendada kunstihariduslikku tegevust. Eesmärk on anda võimalusi isetegevuslikele kunstnikele oma tööde avalikuks väljapanekuks ning organiseerida nende juhendamist tuntud kunstnike poolt.

Kirjastamise alal on kavas jätkata kultuurivaldkonda käsitlevate raamatute väljaandmist.

Vanemuise Selts arendab koostööd kultuurivallas kõigi seltside ja asutustega mitmesugustes vormides. Kavas on luua eesti seltsiliikumise ajaloo uurimise toimkond koostöös Tartu Ülikooli ja teiste kõrgkoolidega ning hakata korraldama eesti seltsiliikumise ajaloo uurimist, samuti ka kultuuriseltside juhtide täienduskoolitust.


Pepleri 27 51010 Tartu e-post: vansel@hot.ee tel./faks 7427110