VANEMUISE SELTS
EESMÄRK PÕHIKIRI JUHATUS LIIKMED VÄLJAANDED ÜRITUSED TULEMAS KOOR
EESMÄRK
PÕHIKIRI
JUHATUS
LIIKMED
VÄLJAANDED
ÜRITUSED
TULEMAS
ARHIIV
Juhatus

Vanemuise Seltsil on 5-9-liikmeline üldkoosolekul valitud juhatus, kes kavandab ja juhib seltsi tegevust üldkoosolekuvahelisel ajal. Juhatus viib ellu seltsi tegevuskava ja korraldab seltsi finantstegevust. Seltsi raamatupidaja vormistab finantstehingud vastavalt seadusaktidele ja eeskirjadele.

Vanemuise Seltsi juhatus  alates aastast 1994:

Evald Kampus1994 - 2004
Valter Haamer1994 -
Uno Uiga 1994 - 2004
Milvi Möldre 1994 - 2006
Malle Salupere1994 - 2006
Ants Veetõusme1994 - 1995
Kalli Kukk 1994 - 1995
Luule Epner1994 - 1995
Ele Süvalep1994 - 1995
Olev Nigul1994 - 1997
Malle Pruunsild1994 - 1997
Jaak Viller1995 - 2004
Heivi Pullerits1995 - 1999
Inna Grünfeld1995 - 1997
Iti Vanamölder1995 - 1998
Ants Järv1997 - 2006
Maret Vanamb1997 - 2011
Olaf Prinits1997 - 1998
Elvi Alekand1998 - 2006
Teel Humal1998 - 2000
Tiina Konsen 1999 - 2004
Vello Lauring2001 - 2004
Rein Järlik2004 - 2006
Eda-Viia Talimäe2004-2008
Illi-Maret Uuk2004- 2011
Merike Toomas

2006-2008

Valli Ilvik

Tea-Mai Tammaru

2008-2011

2009

Hille Raid
Mare Lillak
Elle Tammistu

2009- 2016
2010- 2011

2011

Andro Roos2011
Maire Linsi                      2016Pepleri 27 51010 Tartu e-post: vansel@hot.ee tel./faks 7427110