VANEMUISE SELTS
EESMÄRK PÕHIKIRI JUHATUS LIIKMED VÄLJAANDED ÜRITUSED TULEMAS KOOR
EESMÄRK
PÕHIKIRI
JUHATUS
LIIKMED
VÄLJAANDED
ÜRITUSED
TULEMAS
ARHIIV
Liikmeskond

Vanemuise Seltsi liikmeks saab astuda isikliku avalduse alusel igaüks, keda soovitavad 2 seltsi liiget. Seltsi uued liikmed võtab vastu juhatus. Liikmeksastuja peab omaks võtma seltsi põhikirjalised õigused ja kohustused.

1. jaanuaril 2017 oli Vanemuise Seltsil 112 liiget.

Vanemuise Seltsi auliikmed (alates aastast 1994):

Johannes Lükki (1996-2004)*, Kadi Taniloo-Tekkel (1996-1998)*, Helmi Aren (1996-2006)*, Velda Otsus (1996-2006)*, Uno Uiga (1996-2017)*, Helend Peep (1996-2007)*, Lea Tormis (1998), Veljo Tormis (1998-2017)*, Endel Aimre (2000-2006)*, Juhan Peegel (2000-2007)*, Krista Aru (2001), Linda Tammur (2006-2009)*, Evald Kampus (2006-2017)*, Lembit Eelmäe (2006-2009)*, Kalju Haan (2006-2015)*, Elvi Alekand (2008), Endel Taniloo (2008), Ants Järv (2008), Valter Haamer (2009), Milvi Möldre (2009). Rein Järlik (2010),Lehte Hainsalu (2015), Alo Ritsing (2015).

*  -  meie hulgast lahkunud

Uno  Uiga  

(21.  november 1925  -  17.  november 2017) 

17. novembril  2017  lahkus meie hulgast  92.  sünnipäeva eel tuntud ja armastatud  koorijuht, Vanemuise Seltsi auliige  Uno  Uiga.

21. novembril 1925.  aastal  Tartumaal  Tammistus sündinud Uno  Uiga  pidi kandma nii sõja kui vangilaagri raskusi ja muusikaõpingutele sai end pühendada alles 1947.  aastal. 1951. aastal lõpetas Tartu Muusikakooli  koorijuhtimise alal (V. Kliimandi klassis) ning muusikaalase  kõrghariduse omandas 1957. aastal Moskvas

Uno Uiga pühendas  oma elu koorimuusikale Ta asutas segakoor  Heli (1947), Tartu Poistekoori (1961), laulukoorid Tarbatu  ja  Kurekell, algatas poistekooride  üleliidulised laulupeod (1976), viis Tartu Poistekoori  kontsertreisidele  peaaegu kõigisse liiduvabariikidesse  ja mitmesse välisriiki, Tartu  Poistekoor  tuli 1885. aastal Bulgaaria rahvusvahelisel noorte kunstikollektiivide festivalil laureaadiks ja võitis kuldmedali, olnud muusikaõpetaja  Tartu Õpetajate Instituudi ja Tartu Pedagoogilises  Koolis  ning Tartu  7. keskkoolis. Alates 1880. aastast ligi 20  aasta jooksul olnud  üldlaulupeo ja koolinoorte laulupidude  poiste - ja lastekooride üldjuht. 

Vanemuise Seltsiga oli Uno Uiga seotud seltsi tegevuse taastamise koosolekust 1994. aastal. Ta elas emotsionaalselt kaasa  seltsi kõigile rõõmudele ja muredele. Tema suuremaks ettevõtmiseks Vanemuise Seltsis oli  Läänemeremaade  rahvalaulu ja akadeemilise soololaulu rahvusvahelise konkursi korraldamine  1999.  ja 2002.  aastal  ning Vanemuise Seltsi toel  võitjate  preemiareisile viimine  Soome ja  Rootsi  muusikakoolidesse. Aastaid juhatas  Vabadusvõitlejate meeskoori.

Hingestatult elas kaasa Tartu muusikaelule. Alates 1950.  aastast kirjutas poole sajandi jooksul  üle 1200  muusikasündmuse arvustuse ajalehele Edasi.  Neist 246  Vanemuise Selts andis välja raamatuna  „Elage  ja häälitsege täie rinnaga“  (2000). 

Arvestades Uno Uiga  teeneid  muusikavallas , Vanemuise Selts valis Uno Uiga Vanemuise Seltsi auliikmeks (1996),  Eesti Kooriühingu  auliige (2013),  Eesti  Meestelaulu  Seltsi auliige   (2014). 

Eesti NSV teeneline kunstitegelane  (1984),  Valgetähe  medal (1997), Tartu aukodanik  (2002),Valgetähe  III  klassi teenetemärk (2011).

 

Evald  Kampus

26.  detsember 1927  -  03. mai 2017

3. mail  2017 lahkus meie hulgast  90. eluaastal   teatri- ja seltsitegelane,  Vanemuise teatri  kirjandusala kauaaegne juhataja, Vanemuise Seltsi  tegevuse taastaja (1994) ja 10 aastat selle juht ning  20 aastat Eesti Kultuuriseltside Ühenduse juhatuse liige  Evald Kampus.


Liikmemaksust:

  • Makseperiood on 1 aasta - 1. jaan.-31. dets.
  • Aastamaksu määr - 12 €.
  • Liikmemaksu võib tasuda sularahas seltsi laekurile või pangakontole nr EE612200001120072645 Swedbank

Soodustused:

Pensionär, üliõpilane, õpilane - aastamaksu määr 6 €.
Auliikmed - liikmemaksu ei ole.

 
Pepleri 27 51010 Tartu e-post: vansel@hot.ee tel./faks 7427110