VANEMUISE SELTS
EESMÄRK PÕHIKIRI JUHATUS LIIKMED VÄLJAANDED ÜRITUSED TULEMAS KOOR
EESMÄRK
PÕHIKIRI
JUHATUS
LIIKMED
VÄLJAANDED
ÜRITUSED
TULEMAS
ARHIIV
Vanemuise Seltsi kirjastuse väljaanded

1995-2015

 1. Eesti Posti lisafrankotemplid 1991-1992  Kataloog. 1995
 2. Oskar Lutsu p äevikud a.1915 - 1916 (I) ja 1917 - 1919 (II)1996.
 3. Andres Marand. Okkaline rada. Luule. 1996
 4. Siim Kärner. Uitseviir. Luule. 1996
 5. J. Orgusaar. Komöödiad. Valik näidendeid. 1997
 6. Ü. Lepik. Lagunevas riigis. Mälestused. 1997
 7. L. Eelmäe. Mu tõne mailm. Luule. 1997 .
 8. Tartu Kivisild 1794-1941. Album. 1997
 9. Endel Eduard Taniloo 75. Kataloog1997
 10. Ülo Lepik. Tartu Ülikool minu elus. Mälestused. 1998
 11. Rahvusvaheline interdistsiplinaarne Stiernhelmi-sümpoosion. Laulumäng  Hercules  ja artiklid. Kaks trükki. Nordistica Tartuensia nr.3. 1998
 12. I. Salasoo. Linad ja takud. Mälestusteraamat isast. 1998
 13. V. Masing. Sammud samblal ja liivas. Mälestused. 1999.
 14. J.Cimze ja Valga seminar Eesti kultuuris. Lühiülevaade. 1999
 15. U. Uiga. Elage ja häälitsege täie rinnaga. Artiklite kogumik. 2000
 16. K. Kalkun (sen.ja jun.) Ühe isanda teenrid. Mälestused. 2000
 17. A. Järv. Koidula. Esimene raamat sarjast "Vanemuise teatrijuhid"  2000
 18. Peeter R. Hoff (Riina Dmohovski). Kaarna tüdrukud. 2001
 19. J. Leetsaar. Ühistegevus globaliseeruvas ühiskonnas. Monograafia. 2003
 20. L. Eelmäe. Tundelisi pärjavärsse. Luule. 2003
 21. U. Uiga. Vanad sõbrad   Tartu Poistekoor ja Uno Uiga. CD-plaat. 2003
 22. Aukirju, diplomeid ja tunnistusi erinevast ajast.  Kataloog. Koost. J. Reimann. 2009
 23. Sinu, minu ja meie RIIA. Album. Koostajad: Liivia Viitol ja Karl Kello. 2008.
 24. Järv, Ants. Väliseesti teater. Väliseestlaste seltsi- ja teatritegevuse põhijooni. 2009.
 25. Vanemuise Selts 1865-2010. Sissevaateid seltsi ajalukku. Kogunud ja kirjutanud Valter Haamer. 2010.
 26. A. Järv. Karl Menning. Raamat sarjast Vanemuise teatrijuhid. 2011.
 27. Vanemuise Selts  -  150.  Mälupulk.


Pepleri 27 51010 Tartu e-post: vansel@hot.ee tel./faks 7427110