VANEMUISE SELTS
EESMÄRK PÕHIKIRI JUHATUS LIIKMED VÄLJAANDED ÜRITUSED TULEMAS KOOR
EESMÄRK
PÕHIKIRI
JUHATUS
LIIKMED
VÄLJAANDED
ÜRITUSED
TULEMAS
ARHIIV
Koostööpartnerid ja korraldatud üritusi

Valik korraldatud �leriiklikke �ritusi

Eesti keele (emakeele) päevade tähistamine igal aastal koostöös Eesti Keele Kaitse Ühingu, Eesti Kultuuriseltside Ühenduse, Emakeele Seltsi jt.

Üle-eestiline meenutusüritus 1949. a. märtsiküüditamise 50. aastapäeva (1999) ja 1941. a. juuniküüditamise 60. aastapäeva (2001) mälestuseks koos ERM-i Sõprade Seltsiga.

Kohtumine Otepää linna- ja kultuurijuhtidega Otepää Kultuurikeskuses. Arutelu teemal "Kultuurimälu" (koos Eesti Kultuuriseltside Ühendusega). 2000. ?

Ida-Euroopa maade eesti seltside esindajate kokkutulek 18.-21. augustil ? a. Tartus-Elistveres-Jõgeval-Kassinurmes.

Ülelinnalisi üritusi:

suvelõpu simman seltsi liikmetele ja linlastele. 22. sept. 2006

rahvusvahelise muusikapäeva tähistamine. 1. okt. 2006

ettekandeid kirjandusest, rahvaluulest, ajaloost

15. mail 2007 k. 16.00 toimus Linnamuuseumi saalis (Narva mnt. 23) Jannseni päeva ettekandekoosolek.
Kavas: H. Pullerits "Kui Jannsen Tartusse tuli".
R. Vääri "J.V. Jannsen ajakirjanikuna".
M. Salupere "Kuidas Tõrvaaugu Jaanist sai härra redaktor Johann Woldemar"

T�htvere p�evakeskuse hoovis (Veski 35) oli rahvapidu Kalevipoja ainetel, t�histamaks eesti rahvuseepose ilmumise 145. aastap�eva. Esinesid Tartu linna rahvatantsur�hmad. Vahetekstid Kalevipoja teemadel oli ette valmistanud Forseliuse g�mnaasiumi emakeele �petaja Hiie M�nt. Tekstid esitas noore Kreutzwaldina Tartu Forseliuse g�mnaasiumi �pilane Martin Peet. �llatusesinejaks olid kaks Bostoni g�mnaasiumi noortekoori. (2. juunil 2007).

rahvusvahelisi �ritusi:

Tartus korraldatud koolinoorte akadeemilise soololaulu ja rahvalaulu rahvusvahelise konkursi v�itjate - Eesti, L�ti ja Leedu lauljate, klaverisaatjate ja �petajate kontser-did toimusid Uno Uiga organiseerimisel Tartu s�pruslinnade Tampere ja Uppsala muusikakoolides, kirikutes ning Uppsala Eesti Majas (2000)

L��nemeremaade noorte rahvalaulu ja akadeemilise soololaulu II rahvusvahelise konkursi �leriigiline eelvoor (3. nov. 2001)

L��nemeremaade koolinoorte ja noorte rahvalaulu ja akadeemilise soololaulu II rahvusvaheline konkurss (4.,6. ja 7. apr. 2002). Osalesid Taani, Soome, Leedu, L�ti ja Eesti noored lauljad.

Vanemuise Seltsi koost��partnerid

Eesti Kultuuriseltside �hendus
Eesti Rahva Muuseumi S�prade SeltsEesti Keele Kaitse
�hing
Eesti Kirjandusmuuseum
Jõgevamaa Metsaselts
Tartu linna kultuuriosakond
Vanemuise teater

2007 toimunud seltsi üritusi

 Kultuurilooline ekskursioon Jõgevale Betti Alveri Muuseumi ja Põltsamaale Sõpruse parki 12. mail 2007.a.

16. mail k. 12.00 s��tasime k��nla ja asetasime lilled J.V. Jannseni kalmule. Laulis Vanemuise Seltsi segakoor

12. septembril k 13 kohtusime Vanemuise v�ikeses majas Taisto Noorega, kes r��kis m�lestusi kohtumistest kolleegi ja s�bra Mikk Mikiveriga.

1. oktoobril k 18 kutsus selts liikmeid ja huvilisi Pepleri 27 saali t�histama rahvusvahelist muusikap�eva �hislaulmisega "Laulgem koos". Austati ka Vanemuise Seltsi segakoori kauaaegset lauljat Ruti Kamlat 80. s�nnip�eval.

Ants Simm 130

12. oktoobril k 16 meenutati Vanemuise teatri v�ikese maja ovaalsaalis n�itlejat, lavastajat, teatrijuhti, ajakirjanikku, diplomaati, Tartu linnapead (1919-1920) ja Tartu Rahvapanga juhatuse esimeest Ants Simmi (1877-1949)..

Lembit Eelm�e 80

24. oktoobril k 15 oli Vanemuise teatri väikese maja ovaalsaalis näituse "Lembit Eelmäe 80" külastus. Oma elu- ja teatriteed meenutas Lembit Eelmäe.

Advendiaja algust tähistati 1. detsembril k. 18 Peetri kirikus kontserdiga, kus laulsid pimeda sügisaja valgeks küünaldesära ja ootusajaks Tartu Üliõpilassegakoor, Luunja kergemuusikakoor, Kodukotuse ansambel (dirigent Valli Ilvik), Tartu Peetri kiriku koorid (dirigent Kristiina-Maria Lorenz) ja Vanemuise Seltsi segakoor (dirigent Ain Tarro).

Vanemuise Seltsi aastalõpupidu oli 8. detsembril. Esinesid Vanemuise Seltsi segakoor ja Tartu I Muusikakooli akordioniõpilane ja õpetaja.

2008 toimunud seltsi olulisemaid üritusi

11. jaanuaril k. 16 oli laulupeomuuseumis Jaama 14 oli sarja" Et minna edasi, heitkem pilk tagasi" avaüritus. Esinesid Elvi Aleakand ja Evald Kampus. Kaastegev oli ansambel Derpt.

25. jaanuaril k 17 Pepleri 27. "Ilus oled isamaa" - Mihkel Veske 165. (Sarjast"Et minna edasi, heitkem pilk tagasi", koos Eesti Keele Kaitse Ühinguga). Päevakohase ettekandega esines T� emeriitdotsent Valve-Liivi Kingisepp, kaastegevad olid Vanemuise Seltsi segakoor V. Ilviku ja A. Tarro juhatamisel ning Forseliuse gümnaasiumi õpilased H. Mündi juhendamisel.

8.m�rtsil k. 15.00 oli Tartu Laulupeomuuseumis Jaama 14 Vanemuise Seltsi pidulik kojusaabumine "Jälle kodus". Esinesid E. Kampus, V. Haamer, T.-M. Tammaru, Vanemuise Seltsi segakoor ja Eesti Kirjanduse Seltsi näitetrupp P. Oleski näitemänguga "Kaks pingil, kolm ümber".

Emakeelep�ev

15. m�rtsil k. 11 korraldasid Eesti Keele Kaitse �hing ja Vanemuise Selts emakeelep�eva ettekandekoosoleku laulupeomuuseumis (Jaama 14). Esinesid T� keelesemiootika magistrant Priit P�hjala, t�lkija Toomas Silk, T� �li�pilassegakoor, L�hte g�mnaasiumi �pilane Jane Saks jt.

 

6.aprillil k. 15 oli laulupeomuuseumis Jaama 14 salongi�htu "Rõõm ühest ilusast päevast", millega tähistati Marie Underi 125 sünniaastapäeva. Esinesid Karin Rummo, Tartu Kõrgema Kunstikooli õpilased ja barokkansambel Helena Uleksini juhendamisel.

15.mail k. 15 korraldasid Vanemuise Selts ja Emakeele Kaitse �hing laulupeomuuseumis (Jaama 14) Jannseni päeva konverentsi "Mitmepalgeline Jannsen". Ettekannetega esinesid M. Salupere ("Jannsen ja perekond"), E. Kampus ("Jannsen kirjanikuna") ja V. Ilvik ("Jannsen muusikuna"). Kontserdi andsid Tartu Kivilinna gümnaasiumi õpilased. K. 18.30 oli Raadi kalmistul lillede asetamine J.V. Jannseni kalmule. Laulis Vanemuise Seltsi segakoor.

31. mail k. 18 oli laulupeomuuseumi aias (Jaama 14) rahvapidu "125 aastat Vanemuise Seltsi esimese rahvapeo toimumisest". Tervitas Jakob Hurt. Laulis Vanemuise Seltsi segakoor. Esinesid kapell Sirgutii, puhkpilliorkester Forte, akordionistid, lõõtspill, rahvatantsur�hmad Veskiratas ja Linda. Etendus lustlik n�item�ng. Kaasa l�i P�lva Rahvahariduse Selts. Meeleolu lisas ka loterii. Tegustses p�evapiltnik.

Vanemuise Seltsi tellimisel on Otepää kunstnikul Ago Kivil valminud graafiline leht "J.V. Jannsen 1819-1890", mida kingime seltsile teeneid osutanud inimeste tänamiseks.

Heliloojate Kappide päev Laulupeomuuseumis Jaama t 14 25. sept. k. 16. Tähistati heliloojate sünniaastapäevai: Artur Kapp - 130, Eugen Kapp - 100, Villem Kapp - 95.� Kavas olid ettekanded heliloojatest ja kontsert. Korraldasid Vanemuise Selts ja Vanemuise Seltsi segakoor koos laulupeomuuseumiga.

30.nov. k.16 Tartu Peetri kirikus "Tere, jõulukuu". Kooride kontserdil esinesid Viljandi "Koit", Olustvere segakoor, Võru "Kannel", Atsalama segakoor, Vanemuise Seltsi segakoor, akordionistide orkester "Unioon".

4. dets. k 18 oli� Tartu Laulupeomuuseumis  Vanemuise Seltsil külas Tartu suurärimees ja Vanemuise Seltsi liige Neinar Seli, kes rääkis oma tööst, Tartu linna arengust ja oma nägemusest seltsielu edendamisel. Üritusel osales ka Loodussõprade Selts.

16. dets. k 19 Tartu �likooli aulas Vanemuise Seltsi segakoori korraldusel kontsert "Mu isamaa on minu arm" -�Lydia Koidula 165. ja Gustav Ernesaksa 100. s�nniaastap�eva t�histamine. Segakoorid esitasid G. Ernesaksa teoseid ja L. Koidula s�nadele loodud ning teiste eesti autorite laule. Esinesid Tartu �likooli �li�pilassegakoor, Vanemuise Seltsi segakoor, laulukoor Tarbatu,� segakoor "Vega", Kambja laulukoor "L�te".

21. detsembril� - VANEMUISE SELTSI P�EV

K13 Vanemuise v�ikese maja ovaalsaalis�:

Kirjamdus- ja teatriteadlane, Vanemuise Seltsi taasutajaliige Ants J�rv sai Vanemuise Seltsi auliikme tunnistuse.

"Aarne Oit 80" - kontserdil esinesid Vanemuise Seltsi segakoor ja duett ning akordioniansambel "Derpt" V. Ilviku juhatusel.

2009. TOIMUNUD �RITUSI

P�hap�eval, 11. jaanuaril k. 14 Uus-Jaani kalmistul (Puiestee tn) m�lestusp�ev - 100 aastat Karl August Hermanni surmast. Kalmistul k��nalde s��tamine, laulis Vanemuise Seltsi segakoor.

30. jaanuaril k 19 oli Tartu �likooli Ajaloomuuseumi valges saalis (Toomel) muusika�htu "Juhan Aavik - 125 aastat s�nnist".

�Heliloojast ja dirigendist k�nelesid��Evald Kampus ja��Kalle Loona. Laulsid Tartu �li�pilassegakoor, Vanemuise Seltsi segakoor ja trio.�����

9. veebruaril� "Miina H�rma 145".

* k 12 k��nalde s��tamine Miina H�rma kalmul Raadi kalmistul.

* k 16 Laulupeomuuseumis Jaama 14 muusika�htu� "Lugupidamine Miina H�rmale" sarjast "Klassikute p�randus". Ettekanne Uno Uigalt. Esinesid Vanemuise Seltsi segakoori solistid Ruti Kamla, Valve Petti, Sirje Arras ja�Lilian Seiler, Tartumaa�instrumentaalansambel "Sirgutii" ja Kodukotuse�ansambel "Kobedad".

25. veebruaril k 17.30 Laulupeomuuseumis Jaama 14

"Lehek�lgi Tartu� ajaloost"� sarjast "Et minna edasi, heitkem pilk tagasi".�Tartu t��stuse ajaloost r��kisid�Tartu endine linnapea�Roland Ilp ja Olev Nigul m��blifirmast "Tarmeko". Kontsert Rahvatervise ja Loodusravi �hingu huviklubidelt. Kohtumis�htu� korraldasid Vanemuise Selts ja Looduskaitse Seltsi Tartu osakond.

14. m�rtsil k 11 t�histasid Eesti Keele Kaitse �hing, ERM-i S�prade Selts ja Vanemuise Selts Eesti Rahva Muuseumi n�itusemaja saalis (J.Kuperjanovi 9) emakeelep�eva. T�lkija Toomas Silk r��kis valupunktidest raamatute kirjastamisel,� Piret �unapuu r��kis eestlaste suhtumisest vanavarasse sajand tagasi. Luulet luges Jane Saks.

1. aprillil 2009 k 19 oli Tartu �likooli Ajaloomuuseumi valges saalis (Toomel) kontsert "Kevadh��led", millega t�histatati Valter Haameri 80. s�nnip�eva. Kontserdil esinesid Vanemuise Seltsi segakoor ja seltsi duett ningTartu �li�pilassegakoor. Juhatasid Ain Tarro ja Valli Ilvik.�����������������

21. aprillil k. 17.30 Eesti Rahva Muuseumi n�itusemaja loengusaalis�(Kuperjanovi 9) Rein J�rliku 2-osaline reisivideo USA idaranniku loodusest, linnadest ja USA ajaloos m�rgilise t�hendusega paikadest.��Reisiloo vaatamise korraldasid Vanemuise Selts,�Eesti Rahva Muuseumi��S�prade Selts ja Eesti Looduskaitse Seltsi Tartu osakond. ����

15. mail k 15 t�histati Tartu Laulupeomuuseumis J.V. Jannseni 190.s�nniaastap�eva ettekandep�evaga. Seltsitegevusest 19. sajandi �igusruumis r��kis prof. P. J�rvelaid. Kontserdiga esinesid Tartu Kivilinna g�mnaasiumi �pilased.�

K 18.30 oli küünalde süütamine J.V. Jannseni kalmul Raadil Laulis Vanemuise Seltsi segakoor.

30. mail k 15  oli Laulupeomuuseumi aias (Jaama 14) seltside suvepidu "Ikka rõõmsalt üheskoos". Esinesid puhkpilliorkester "Forte", Vanemuise Seltsi segakoor, lauljad, rahva- ja kantritantsijad, s�nakunstnikud mitmetest seltsidest.� Kroonuaia��petajate n�itering esitas A. Kivir�hki n�item�ngu "Vaene �li�pilane".��nneloos, päevapiltnik.

18. septembril k 16 oli laulupeomuuseumis (Jaama 14) kohtumine koorijuhi ja koorijuhtimise eriala õpetaja Peeter Lokk´iga.  Peeter Lokk on esimene külaline Vanemuise Seltsi segakoori algatatud projektist "Kes sa oled...?".

15.okt. k.17.30   ANNA HAAVA 145 - mälestushetk Raadi kalmistul. Laulis Vanemeuise Seltsi segakoori ansambel.

17. oktoobril laulupeomuuseumis (Jaama 14):

k 14����sarjas "Kes sa oled...?"�k�laliseks oli�dirigent�ja pedagoog Maimu Sirel.� Vestlust juhtis Valli Ilvik. Muusikalised vahepalad.

k. 16 � Salong� "N�mmelill" -� Anna Haava 145. Luuletaja elust r��kis Reet V��ri. Muusikalised vahepalad klaveritriolt.�

29. oktoobril laulupeomuuseumis (Jaama 14):

k 16� M�ttevahetus teemal "�petajatest, koolist ja kodust". Esinesid Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumi, Tartu �likooli ja Tartu Linnavalitsuse esindajad.

6. novembril k 17� laulupeomuuseumis (Jaama 14):

15 aastat Vanemuise Seltsi taasasutamisest. P�evakohaste ettekannetega esinesid E. Kampus, R. J�rlik, T.-M. Tammaru. Muusikalisi vahepalu esitasid Vanemuise Seltsi solistid ja muusik Kalle Loona.�

20. novembril k�16.30 Eesti Rahva Muuseumi n�itusemaja loenguruumis (Kuperjanovi 9) Rein J�rliku 2-tunnine�videojutustus "Majesteetlikud Alpid ehk kaameraga Shveitsis, Prantsusmaal ja Itaalias. Videovaatamise korraldasid Vanemuise Selts, ERMi S�prade Selts ja Looduskaitse Seltsi Tartu osakond.

21.�novembril� k 14 laulupeomuuseumis (Jaama 14):

"Kes sa oled...?" k�laliseks oli Tartu Muusikakooli kauaaegne akordioni�petaja ja osakonnajuhataja Uno Arro. Kohtumise korraldas ja vestlust juhtis Valli Ilvik. Koost��s Laulupeomuuseumiga.

28. novembril Peetri kirikus k 16 kontsert

��������������������� "Tere, j�ulukuu".

P�hendusega Cyrillius Kreegi 120. s�nniaastap�evaks. Esinesid koorid ja ansambel "Sirgutii".

17.detsembril k 18 oli Tartu Uusapostlikus kirikus seltsi j�ulu�htu.

2010 toimunud �ritused

10. jaanuaril k 14 Sirje Arrase loominguline �htu "Su silmist n�en ma igal ��sel und" Vanemuise teatri v�ikese maja ovaalsaalis.

16. jaanuaril k 14 salongi "Kes sa oled...?" k�laliseks oli Alo Ritsing.� Tartu Laulupeomuuseumis. Vestlust juhtis Valli Ilvik.

20. veebruaril k 14 salongi "Kes sa oled...?" k�laliseks oli V�ru Muusikakooli �petaja ja mitme V�ru� koori dirigent Heino Pehk. Laulupeomuuseumis. Vestlust juhtis Vali Ilvik.

3. m�rtsil k 16.30 oli Vanemuise Seltsil ja Looduskaitse Seltsi Tartu osakonnal� m�lestustesarja "Et minna edasi, heitkem pilk tagasi" raames k�las� Arc Projekti tegevdirektor J�ri Kulasalu, kes r��kis muinsuskaitseliste objektide projekteerimise ajaloost Eestis ja t�nap�eva tegemistest. Esinesid T�htvere P�evakeskuse tantsur�hmad "Kullakesed" ja "H�beking".� Laulupeomuuseumi saalis Jaama 14.�

8. m�rtsil k 19 Saksa Kultuuri Instituudis (Kastani 1) "Armastus annab sooja" - Aleksander L�te 150. Esinesid Tartu Tartu �li�pilassegakoor, akordionistide orkester Unisoon, Vanemuise Seltsi ansamblid. Ettekanne oli Kalle Loonalt.�

13. m�rtsil k11 oli Laulupeomuuseumis emakeelep�eva ettekandekoosolek Esinesid Tartu �likooli prof. Martin Ehala teemal "Emakeel ja kodanik", emeriitprof. Heino Siigur "�igekeelsuse m�isteid ja termineid".

20. m�rtsilk 14 salongi "Kes sa oled...?" k�laliseks oli dirigent ja �petaja Lennart J�ela. Laulupeomuuseumis. Vestlust juhtis V. Ilvik.

16. aprillil k 18 Vanemuise Seltsi 2009. aasta aruande-valimiskoosolek�� Jaama 14.

18. aprillil� k 14 laulupeomuuseumis oli salongi "Kes sa oled...?" k�laline koorijuht Elvi Oolo. Vestlust suunas Valli Ilvik.

21. aprillil k 17 Tartu Laulupeomuuseumis kirjandus�htu "Fr. R. Faehlmann ja Vanemuise laul". Ettekanded Kristi Metstelt ja Kersti Taalilt. Esines lauluansambel "Viisikera".
Kell 16 s��dati k��nlad Fr. R. Faehlmanni kalmul Raadil.

6. mail k 15.30 oli Laulupeomuuseumis emadep�eva t�histamiseks Vanemuise Seltsi segakoori liikme Ruti Kamla loominguline �htu "Ema, koo mu k�pikuisse p�ikest".

15. mail kultuurilooline ekskursioon P�rnusse, V�ndrasse t�histamaks J.V. Jannseni s�nniaastap�eva. Giid Malle Salupere.

16. mail k 17 k��nalde s��tamine J.V. Jannseni kalmul Raadil.juubilar ja

22. mail k 14 laulupeomuuseumis salongi "Kes sa oled...? k�laline oli legendaarne fotograaf ja kauaaegne Tartu Akadeemilise Meeskoori laulja Ants Nilsson. Kohtumise korraldas ja vestlust suunas V. Ilvik.

22. mail k 16 oli laulupeomuuseumis kontsert Sirgutii juhendaja ja muusiku Mare Lillaku 50. s�nnip�eva t�histamiseks. Esinesid ansambel Sirgutii, akordionikvintett Derpt ja muusikakooli �pilased. Piduliku �htu korraldas V. Ilvik.

29. mail k 16 t�histati Tartu �likooli aulas kontsertaktusega Vanemuise Seltsi ja segakoori 145. aastap�eva. Aktusek�ne pidas Evald Kampus. Segakoori juhatasid Ain Tarro ja Valli Ilvik. Kaastegev oli H. Elleri nim. Tartu muusikakooli keelpillikvartett.

28. aug. k 14 Tartu Laulupeomuuseumis oli salongi "Kes sa oled...?" k�laline �petaja ja dirigent Ants S��t. Korrladas V. Ilvik.

13. sept. k 16.30 Vanemuise teatri v�ikese maja fuajees avati� n�itus "Vanemuise Selts ja koor 145".

13. sept. k. 17 Vanemuise teatri v�ikese maja ovaalsaalis salongi�htu "K�isin �ksi t�hte valgel" (Mareie Heiberg 120). Esinesid Iivi Lepik ja Marju M�nnik.
Esitleti Iivi Lepiku ja Kristen Simmo raamatut "�ks naine kurbade silmadega".

18. sept. k 14 laulupeomuuseumis oli salongi "Kes sa oled...?" k�laline pedagoog ja koorijuht Uno J�rvela. Vestlust juhtis V. Ilvik.

1. oktoobril t�histatava rahvusvahelise muusikap�eva puhul korraldasid Vanemuise Selts ja segakoor 2. oktoobril ekskursiooni Valka Janis Cimze seminari muuseumi. Kooril oli Valgas kontsert. Korraldas V. Ilvik.

10.okt. k 14 Vanemuise v�ikese maja ovaalsaalis "Paar tagasipilku kolmveerandsajandisse noore Artur Rinne laulude saatel" - Rein J�rlik 75.

16. okt. k 14 laulupeomuuseumis salongi "Kes sa oled...?" k�laline oli koorijuht Valdur Helm. Vestlust suunas V. Ilvik.

22. nov. k 16.30 oli Tartu Laulupeomuuseumis luulesalong "Kuid mu s�da iial ei sure..." (Bernard Kangro 100). Bernard Kangro eluk�igust ja loometeest kodumaal ja v��rsil r��kis Janika Kronberg. Luulet luges Toom �unapuu.

4. dets. k 16 koost��s Tartu Peetri kirikuga kooride kontsert "Tere j�ulukuu" Tartu Peetri kirikus. Korraldas V. Ilvik.

11. dets. k 14.00 Tartu Laulupeomuuseumis salongi k�laline oli Georg Carlisle. Vestlust juhtis V. Ilvik.

16. dets. k 18.30 peeti botaanikaaias Vanemuise Seltsi ja seltsi segakoori �hine j�ulueelne koosviibimine.

��������������������������������������� 2011.

15. jaan. k 14 Tartu Laulupeomuuseumis salongi "Kes sa oled...? k�laline oli �petaja ja dirigent Uno Uiga.

21. jaan. k 16.30 Tartu Laulupeomuuseumis Vanemuise Seltsi kirjastuselt ilmunud V. Haameri koostatud raamatu "Vanemuise Selts 1865-2101" esitlus.�

26. jaan. k 16.30 T� Ajaloo Muuseumis Toomel esimene loeng sarjast "Tartu rikkus". Tartu �likooli arhitektuuriansambli s�nnist r��kis muuseumi direktor Mariann Raisma.�

18. veebr. k 16.30 ERMi n�itusemajas esines sarjas "Tartu rikkus" ERMi direktor Krista Aru loenguga Eesti Rahva Muuseum saja aasta jooksul teel M�lestuste V�ljaks. Muusikalist meeleolu lisas Tartu �li�pilassegakoori meesansambel V. Ilviku juhendamisel.

19. veebr. k 14 Tartu Laulupeomuuseumis sarja "Kes sa oled...?" k�laline oli Eesti Kultuuriseltside �henduse juhatuse esimees, Vanemuise Seltsi juhatuse aseesimees Valter Haamer. Vestlust juhtis V. Ilvik. Muusikalised vahepalad Vanemuise Seltsi segakoori duetilt Sirje Arras, Lilian Siler ja solist Ruti Kamlalt V. Ilviku juhendamisel. Esinesid veel rahvamuusika instrumentaalansambel Sirgutii M. Lillaku juhendamisel, Tartu kammerkoor Solemio.

�12. m�rtsil k 11 t�histasid Eesti Keele Kaitse �hing ja Vanemuise Selts Tartu Laulupeomuuseumis emakeelep�eva. Ettekandega vanade isiku- ja kohanimede seotusest esines ajaloolane Margit-Mariann Koppel. Luulekava Anna Haava ja Juhan Liivi luulest "Sina ja mina" esitasid n�itlejad Iivi Lepik ja T�nu Mikiver.�

18. m�rtsil k 16.30 Tartu Laulupeomuuseumis Vanemuise Seltsi ajaloolises sarjas "Tartu rikkus" esines kollektsion��r ja kirglik ajaloohuviline Kalju Leib, kes r��kis Tartu monumentidest.

19. m�rtsil k 14 oli Tartu Laulupeomuuseumis salongi "Kes sa oled...?" k�laline Vanemuise Seltsi segakoori kauaaegne laulja ja solist, Vanemuise Seltsi liige Ruti Kamla.�

7. aprillil k 18 oli seltsi aastaaruande-valimiskoosolek.

16. apr. k 14 Tartu Laulupeomuuseumis oli salongi "Kes sa oled...?" k�laline skulptor Endel Taniloo. Vestlust juhtis Valli Ilvik.

Salongi "Kes sa oled" sarjas on suve jooksul olnud k�las veel Heivi Pullerits(20. mai), Tiia Puhvel (1. juuni), Milvi ja Erich M�ldre (28. aug.), Rein J�rlik (24. sept.), dirigent ja pedagoog Endel Jukk (12. nov. 2011).
K�ik kohtumised on korraldanud Valli Ilvik.

19.apr. k 16.30 esines Tartu Laulupeomuuseumis sarjas "Tartu rikkus" loenguga "Emaj�gi - kas Tartu tuiksoon" T� geograafiateaduskonna �ppej�ud Arvo J�rvet.
Laulis Kodukotuse segalauluansambel.

15. mail k 14 esines Vanemuise teatri v�ikese maja ovaalsaalis J.V. Jannseni p�eva t�histamiseks Tallinna �likooli professor Rein Veidemann ettekandega "Eesti kui s�mbol. Eesti s�mbolid".
�K. 17 oli m�lestushetk Raadil J.V. Jannseni, R. Ritsingu ja J. Zile kalmul. Laulis Vanemuise Seltsi segakoor.

21. mail k 14 toimus Tartu Laulupeomuuseumis (Jaama 14) Eesti Kultuuriseltside �henduse ja Vanemuise Seltsi korraldatud� seltside suvepidu "Ikka �heskoos".
Esinesid Vastse -Kuuste n�itering, Puhkpilliorksester Tartu, Muuga Maanaiste Selts Eha, J.Hurda nim. P�lva Rahvahariduse Selts, Rahvatervise ja Loodusravi �hing, Rahvakultuuri Selts Kajakas, Lauluselts Kuldne Kungla.

12. augustil osales Vanemuise Selts� Avinurmes Eesti Kultuuriseltside �henduse m�ttetalgutel, mille teemaks oli "Kuidas me j�udsime 20. augustisse 1988". Ettekandega esines ajakirjanik, endine poliitik ja Vanemuise Seltsi liige Rein J�rlik.�

15. okt. oli Laulupeomuuseumis (Jaama 14) salongi "Kes sa oled" k�laline teatriajaloolane ja Vanemuise Seltsi auliige Evald Kampus. Vestlust juhtis Valli Ilvik.�

23. okt. oli Vanemuise v�ikese maja ovaalsaalis akordioniansambli Derpt viienda aastap�eva kontsert "Sahisevad lehed". Korraldas V. Ilvik.

28. okt. Tartu Laulupeomuuseumis "Ilmast ilma naljata." - k�las oli ilmatark Kuuse-taat� P�lvast. Ilma tantsisid ilusaks P�evakeskuse T�htvere "H�beking" ja "Kullakesed".
Korraldasid Vanemuise Selts ja Looduskaitse Seltsi Tartu osakond.�

Vanemuise Seltsi liikmed ja segakoor olid kutsutud k�lla Krimmi eestlastele, kes t�histasid 150 aasta m��dumist eestlaste asumisest Krimmi. Pidustused toimusid 9.-16. septembrini 2011.a.Beregovojes, Jaltas, Krasnodarkas jm. Lisaks ekskursioonid Jevpatoriasse, Bahtśiśaraisse jm. Vanemuise Seltsist osales 36 inimest, osalejaid oli ka teistest seltsidest.

16. nov. 2011 oli Vanemuise Seltsi ekskursioon Tartu �llemuuseumi.

18. nov 2011 oil Laulupeomuuseumis ettekandekoosolek teemal: "Eesti v�ljaspool Eestit (Pariisis, Moskvas)". Esines Artur Laast.
Korraldasid Vanemuise Selts ja Eesti Kultuuriseltside �hendus.

10. dets. 2011 Tartu Laulupeomuuseumis salongi "Kes sa oled...?" k�laline oli Tartu ettev�tja Tiit Veeber. Muusikalised vahepalad pereansamblilt "Sirgutii", Vanemuise Seltsi segakoori mees- ja naisansamblilt. Korraldas ja juhtis Valli Ilvik.

14. dets� 2011 Tartu Laulupeomuuseumi saalis esines ettekandega T� dots Kurmo Konsa� teemal "Kultuurip�rand ja kodanik".

18. dets. 2011 Vanemuise teatri v�ikese maja ovaalsaalis oli meenutustetund, kus meenutasime Aare Allikveed ja Heino Kostabit.

Suvel on seltsi segakoor korraldanud mitmeid kohtumisi ja kontserte, t�histamaks eesti heliloojate s�nniaastap�evi.

2012.

29. jaan. Vanemuise v�ikese maja ovaalsaalis� r��kis Kalle Loona Vanemuise Seltsi muusikateatrist 20. saj. I poolel. Muusikalised vahepalad noorteansamblilt "Valendik". Korraldas Valli Ilvik.

10. veebr. k. 16. Vanemuise Selts ja Eesti Kultuuriseltside �hendus korraldasid� Laulupeomuuseumis ettekandekoosoleku teemal:"�histegevuse roll kodaniku�hiskonnas". Lektor oli dots. Jaan Leetsaar. Korraldas Valter Haamer.

11. veebr. k 14 toimus Laulupeomuuseumis salong "Kes sa oled...?", k�las oli puhkpilliorkestrite dirigent Neeme Saar. Vestlust juhtis Valli Ilvik. Muusikalised vahepalad.�

9. m�rtsil k 16 r��kis T� rahvusvaheliste suhete teooria lektor Rein Toomla teemal "Usaldusv��rsusest �hiskonnas". Korraldas V. Haamer (Eesti Kultuuriseltside �hendus ja Vanemuise Selts).

11. m�rtsil k 12 oli Vanemuise v�ikeses majas salongi "Kes sa oled...?" k�laline Tartu Vilde teatri n�itleja Matti Linno. Korraldas ja vestlust juhtis Valli Ilvik.

6. apr. Raadi kalmistul August Weizenbergi m�letushetk. Laulis Vanemuise Seltsi segakoor.

21. apr. oli Laulupeomuuseumis salongis "Kes sa oled...?" k�las kultuurijuht ja Alatskivi harrastusn�itleja Maret R�tsep. Vestlus juhtis Valli Ilvik.


26. okt. vaadati ERM-i n�itusemajas R. J�rliku 2-osalist videolugu "Kuradisilla alt Jumalaema kirikusse (Berliin-Pariis-Loire´i oru lossid)"

23. nov. oli Laulupeomuuseumis kohtumine p�lise raadiomehe Vello L��nega, kes r��kis raamatutest, raadiost, maast ja ilmast. Meeleolu pakkusid tantsur�hmad Kullakesed ja H�beking.

Pepleri 27 51010 Tartu e-post: vansel@hot.ee tel./faks 7427110