VANEMUISE SELTS
EESMÄRK PÕHIKIRI JUHATUS LIIKMED VÄLJAANDED ÜRITUSED TULEMAS KOOR
EESMÄRK
PÕHIKIRI
JUHATUS
LIIKMED
VÄLJAANDED
ÜRITUSED
TULEMAS
ARHIIV
Koostööpartnerid ja korraldatud üritusi

Valik korraldatud üleriiklikke üritusi

Eesti keele (emakeele) päevade tähistamine igal aastal koostöös Eesti Keele Kaitse Ühingu, Eesti Kultuuriseltside Ühenduse, Emakeele Seltsi jt.

Üle-eestiline meenutusüritus 1949. a. märtsiküüditamise 50. aastapäeva (1999) ja 1941. a. juuniküüditamise 60. aastapäeva (2001) mälestuseks koos ERM-i Sõprade Seltsiga.

Kohtumine Otepää linna- ja kultuurijuhtidega Otepää Kultuurikeskuses. Arutelu teemal "Kultuurimälu" (koos Eesti Kultuuriseltside Ühendusega). 2000. ?

Ida-Euroopa maade eesti seltside esindajate kokkutulek 18.-21. augustil ? a. Tartus-Elistveres-Jõgeval-Kassinurmes.

Ülelinnalisi üritusi:

suvelõpu simman seltsi liikmetele ja linlastele. 22. sept. 2006rahvusvahelise muusikapäeva tähistamine. 1. okt. 2006  ettekandeid kirjandusest, rahvaluulest, ajaloost

15. mail 2007 k. 16.00 toimus Linnamuuseumi saalis (Narva mnt. 23) Jannseni päeva ettekandekoosolek.
Kavas: H. Pullerits "Kui Jannsen Tartusse tuli".
R. Vääri "J.V. Jannsen ajakirjanikuna".
M. Salupere "Kuidas Tõrvaaugu Jaanist sai härra redaktor Johann Woldemar"

Tähtvere päevakeskuse hoovis (Veski 35) oli rahvapidu Kalevipoja ainetel, tähistamaks eesti rahvuseepose ilmumise 145. aastapäeva. Esinesid Tartu linna rahvatantsurühmad. Vahetekstid Kalevipoja teemadel oli ette valmistanud Forseliuse gümnaasiumi emakeele õpetaja Hiie Münt. Tekstid esitas noore Kreutzwaldina Tartu Forseliuse gümnaasiumi õpilane Martin Peet. üllatusesinejaks olid kaks Bostoni gümnaasiumi noortekoori. (2. juunil 2007).

rahvusvahelisi üritusi:

Tartus korraldatud koolinoorte akadeemilise soololaulu ja rahvalaulu rahvusvahelise konkursi võitjate - Eesti, Läti ja Leedu lauljate, klaverisaatjate ja õpetajate kontserdid toimusid Uno Uiga organiseerimisel Tartu sõpruslinnade Tampere ja Uppsala muusikakoolides, kirikutes ning Uppsala Eesti Majas (2000)

Läänemeremaade noorte rahvalaulu ja akadeemilise soololaulu II rahvusvahelise konkursi üleriigiline eelvoor (3. nov. 2001)

Läänemeremaade koolinoorte ja noorte rahvalaulu ja akadeemilise soololaulu II rahvusvaheline konkurss (4.,6. ja 7. apr. 2002). Osalesid Taani, Soome, Leedu, Läti ja Eesti noored lauljad.

Vanemuise Seltsi koostööpartnerid:

Eesti Kultuuriseltside Ühendus

Eesti Rahva Muuseumi Sõprade Selts     

Eesti Keele Kaitse Ühing

Eesti Kirjandusmuuseum

Jõgevamaa Metsaselts
Tartu linna kultuuriosakond
Vanemuise teater

2007 toimunud seltsi üritusi

 Kultuurilooline ekskursioon Jõgevale Betti Alveri Muuseumi ja Põltsamaale Sõpruse parki 12. mail 2007.a.

16. mail k. 12.00 süütasime küünla ja asetasime lilled J.V. Jannseni kalmule. Laulis Vanemuise Seltsi segakoor

12. septembril k 13 kohtusime Vanemuise väikeses majas Taisto Noorega, kes rääkis mälestusi kohtumistest kolleegi ja sõber Mikk Mikiveriga.

1. oktoobril k 18 kutsus selts liikmeid ja huvilisi Pepleri 27 saali tähistama rahvusvahelist muusikapäeva ühislaulmisega "Laulgem koos". Austati ka Vanemuise Seltsi segakoori kauaaegset lauljat Ruti Kamlat 80. sünnipäeval.

Ants Simm 130 . sünniaastapäeva tähistamise  ettekandekoosolek Vanemuise väikese maja ovaalsaalis . Kohal ka sugulasi.


Lembit Eelmäe 80  24. oktoobril k 15 oli Vanemuise teatri väikese maja ovaalsaalis näituse "Lembit Eelmäe 80" külastus. Oma elu- ja teatriteed meenutas Lembit Eelmäe.

Advendiaja algust tähistati 1. detsembril k. 18 Peetri kirikus kontserdiga, kus laulsid pimeda sügisaja valgeks küünaldesära ja ootusajaks Tartu Üliõpilassegakoor, Luunja kergemuusikakoor, Kodukotuse ansambel (dirigent Valli Ilvik), Tartu Peetri kiriku koorid (dirigent Kristiina-Maria Lorenz) ja Vanemuise Seltsi segakoor (dirigent Ain Tarro).

Vanemuise Seltsi aastalõpupidu oli 8. detsembril. Esinesid Vanemuise Seltsi segakoor ja Tartu I Muusikakooli akordioniõpilane ja õpetaja.

2008 toimunud seltsi olulisemaid üritusi

11. jaanuaril k. 16 oli laulupeomuuseumis Jaama 14 oli sarja" Et minna edasi, heitkem pilk tagasi" avaüritus. Esinesid Elvi Aleakand ja Evald Kampus. Kaastegev oli ansambel Derpt.

25. jaanuaril k 17 Pepleri 27. "Ilus oled isamaa" - Mihkel Veske 165. (Sarjast"Et minna edasi, heitkem pilk tagasi", koos Eesti Keele Kaitse Ühinguga). Päevakohase ettekandega esines TÜ emeriitdotsent Valve-Liivi Kingisepp, kaastegevad olid Vanemuise Seltsi segakoor V. Ilviku ja A. Tarro juhatamisel ning Forseliuse gümnaasiumi õpilased H. Mündi juhendamisel.

8.märtsil k. 15.00 oli Tartu Laulupeomuuseumis Jaama 14 Vanemuise Seltsi pidulik kojusaabumine "Jälle kodus". Esinesid E. Kampus, V. Haamer, T.-M. Tammaru, Vanemuise Seltsi segakoor ja Eesti Kirjanduse Seltsi näitetrupp P. Oleski näitemänguga "Kaks pingil, kolm ümber".

Emakeelepäev

15. märtsil k. 11 korraldasid Eesti Keele Kaitse Ühing ja Vanemuise Selts emakeelepäeva ettekandekoosoleku laulupeomuuseumis (Jaama 14). Esinesid TÜ keelesemiootika magistrant Priit Põhjala, tõlkija Toomas Silk, TÜ üliõpilassegakoor, Lähte gümnaasiumi õpilane Jane Saks jt.

6.aprillil k. 15 oli laulupeomuuseumis Jaama 14 salongiõhtu "Rõõm ühest ilusast päevast", millega tähistati Marie Underi 125 sünniaastapäeva. Esinesid Karin Rummo, Tartu Kõrgema Kunstikooli õpilased ja barokkansambel Helena Uleksini juhendamisel.

15.mail k. 15 korraldasid Vanemuise Selts ja Emakeele Kaitse Ühing laulupeomuuseumis (Jaama 14) Jannseni päeva konverentsi "Mitmepalgeline Jannsen". Ettekannetega esinesid M. Salupere ("Jannsen ja perekond"), E. Kampus ("Jannsen kirjanikuna") ja V. Ilvik ("Jannsen muusikuna"). Kontserdi andsid Tartu Kivilinna gümnaasiumi õpilased. K. 18.30 oli Raadi kalmistul lillede asetamine J.V. Jannseni kalmule. Laulis Vanemuise Seltsi segakoor.

31. mail k. 18 oli laulupeomuuseumi aias (Jaama 14) rahvapidu "125 aastat Vanemuise Seltsi esimese rahvapeo toimumisest". Tervitas Jakob Hurt. Laulis Vanemuise Seltsi segakoor. Esinesid kapell Sirgutii, puhkpilliorkester Forte, akordionistid, lõõtspill, rahvatantsurühmad Veskiratas ja Linda. Etendus lustlik näitemäng. Kaasa lõi Põlva Rahvahariduse Selts. Meeleolu lisas ka loterii. Tegustses päevapiltnik.

Vanemuise Seltsi tellimisel on Otepää kunstnikul Ago Kivil valminud graafiline leht "J.V. Jannsen 1819-1890", mida kingime seltsile teeneid osutanud inimeste tänamiseks.

Heliloojate Kappide päev Laulupeomuuseumis Jaama t 14 25. sept. k. 16. Tähistati heliloojate sünniaastapäevai: Artur Kapp - 130, Eugen Kapp - 100, Villem Kapp - 95. Kavas olid ettekanded heliloojatest ja kontsert. Korraldasid Vanemuise Selts ja Vanemuise Seltsi segakoor koos laulupeomuuseumiga.

30.nov. 2008k.16 Tartu Peetri kirikus "Tere, jõulukuu". Kooride kontserdil esinesid Viljandi "Koit", Olustvere segakoor, Võru "Kannel", Atsalama segakoor, Vanemuise Seltsi segakoor, akordionistide orkester "Unioon".

4. dets. k 18 oli Tartu Laulupeomuuseumis  Vanemuise Seltsil külas Tartu suurärimees ja Vanemuise Seltsi liige Neinar Seli, kes rääkis oma tööst, Tartu linna arengust ja oma nägemusest seltsielu edendamisel. Üritusel osales ka Loodussõprade Selts.

16. dets. 2008 k 19 Tartu Ülikooli aulas Vanemuise Seltsi segakoori korraldusel kontsert "Mu isamaa on minu arm" -Lydia Koidula 165. ja Gustav Ernesaksa 100. sünniaastapäeva tähistamine. Segakoorid esitasid G. Ernesaksa teoseid ja L. Koidula sõnadele loodud ning teiste eesti autorite laule. Esinesid Tartu Ülikooli üliõpilassegakoor, Vanemuise Seltsi segakoor, laulukoor Tarbatu,  segakoor "Vega", Kambja laulukoor "Läte".

21. detsembril  2008- VANEMUISE SELTSI PÄEV

K13 Vanemuise väikese maja ovaalsaalis:

Kirjamdus- ja teatriteadlane, Vanemuise Seltsi taasutajaliige Ants Järv sai Vanemuise Seltsi auliikme tunnistuse.

"Aarne Oit 80" - kontserdil esinesid Vanemuise Seltsi segakoor ja duett ning akordioniansambel "Derpt" V. Ilviku juhatusel.

2009. TOIMUNUD ÜRITUSI

Pühapäeval, 11. jaanuaril k. 14 Uus-Jaani kalmistul (Puiestee tn) mälestuspäev - 100 aastat Karl August Hermanni surmast. Kalmistul küünalde süütamine, laulis Vanemuise Seltsi segakoor.  Kõneles  Reet Vääri.

30. jaanuaril k 19 oli Tartu Ülikooli Ajaloomuuseumi valges saalis (Toomel) muusikaõhtu "Juhan Aavik - 125 aastat sünnist".

Heliloojast ja dirigendist kõnelesid  Evald Kampus ja  Kalle Loona. Laulsid Tartu üliõpilassegakoor, Vanemuise Seltsi segakoor ja trio.

9. veebruaril "Miina Härma 145".

* k 12 küünalde süütamine Miina Härma kalmul  *k15 Laulupeomuuseumis Jaama 14 muusikaõhtu "Luminescence Härmale" sarjast "Klassikute pärandus". Ettekanne Uno Uigalt. Esinesid Vanemuise Seltsi segakoori solistid Ruti Kamla, Valve Petti, Sirje Arras ja Lilian Seiler, instrumentaalansambel "Sirgutii" ja Kodukotuse  lauluansambel "Kobedad".

25. veebruaril k 17.30 Laulupeomuuseumis Jaama 14

"Lehekülgi Tartu ajaloost" sarjast "Et minna edasi, heitkem pilk tagasi".Tartu tööstuse ajaloost rääkisid  Tartu endine linnapea Roland Ilp ja Olev Nigul mööblifirmast "Tarmeko". Kontsert Rahvatervise ja Loodusravi Ühingu huviklubidelt. Kohtumisõhtu korraldasid Vanemuise Selts ja Looduskaitse Seltsi Tartu osakond.

14. märtsil k 11 tähistasid Eesti Keele Kaitse Ühing, ERM-i Sõprade Selts ja Vanemuise Selts Eesti Rahva Muuseumi näitustemaja saalis (J.Kuperjanovi 9) emakeelepäeva. Tõlkija Toomas Silk rääkis valupunktidest raamatute kirjastamisel,  Piret Õunapuu rääkis eestlaste suhtumisest vanavarasse sajand tagasi. Luulet luges Jane Saks.

1. aprillil 2009 k 19 oli Tartu Ülikooli Ajaloomuuseumi valges saalis (Toomel) kontsert "Kevadhääled", millega tähistatati Valter Haameri 80. sünnipäeva. Kontserdil esinesid Vanemuise Seltsi segakoor ja seltsi duett ning Tartu üliõpilassegakoor. Juhatasid Ain Tarro ja Valli Ilvik.

21. aprillil k. 17.30 Eesti Rahva Muuseumi näitustemaja loengusaalis (Kuperjanovi 9) Rein Järliku 2-osaline reisivideo USA idaranniku loodusest, linnadest ja USA ajaloos märgilise tähendusega paikadest.  Reisiloo vaatamise korraldasid Vanemuise Selts,  Eesti Rahva Muuseumi  Sõprade Selts ja Eesti Looduskaitse Seltsi Tartu osakond. 

15. mail k 15 tähistati Tartu Laulupeomuuseumis J.V. Jannseni 190.sünniaastapäeva.  Ettekande  "Seltsitegevusest 19. sajandi õigusruumis" tegi  prof. P. Järvelaid. Kontserdiga esinesid Tartu Kivilinna gümnaasiumi õpilased.

K 18.30 oli küünalde süütamine J.V. Jannseni kalmul Raadil Laulis Vanemuise Seltsi segakoor.

30. mail k 15  oli Laulupeomuuseumi aias (Jaama 14) seltside suvepidu "Ikka rõõmsalt üheskoos". Esinesid puhkpilliorkester "Forte", Vanemuise Seltsi segakoor, lauljad, rahva- ja kantritantsijad, sõnakunstnikud mitmetest seltsidest.  Kroonuaia  kooli õpetajate näitering esitas A. Kivirähki näitemängu "Vaene üliõpilane", õnneloos, ,päevapiltnik.

18. septembril k 16 oli laulupeomuuseumis (Jaama 14) kohtumine koorijuhi ja koorijuhtimise eriala õpetaja Peeter Lokk´iga.  Peeter Lokk on esimene külaline Vanemuise Seltsi segakoori algatatud projektist "Kes sa oled...?".

15.okt. k.17.30   ANNA HAAVA 145 - mälestushetk Raadi kalmistul. Laulis Vanemeuise Seltsi segakoori ansambel.

17. oktoobril laulupeomuuseumis (Jaama 14):

k 14  sarjas "Kes sa oled...?" külaliseks oli dirigent ja  pedagoog Maimu Sirel. Vestlust juhtis Valli Ilvik. Muusikalised vahepalad.

k. 16   Salong  "Nõmmelill"Anna Haava 145. Luuletaja elust kõneles Reet Vääri. Muusikalised vahepalad klaveritriolt.

29. oktoobril laulupeomuuseumis (Jaama 14):

k 16  Mõttevahetus teemal "Õpetajatest, koolist ja kodust". Esinesid Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumi, Tartu Ülikooli ja Tartu Linnavalitsuse esindajad.

6. novembril k 17  laulupeomuuseumis (Jaama 14):

15 aastat Vanemuise Seltsi taasasutamisest. Päevakohaste ettekannetega esinesid E. Kampus, R. Järlik, T.-M. Tammaru. Muusikalisi vahepalu esitasid Vanemuise Seltsi solistid ja muusik Kalle Loona.

20. novembril k 16.30 Eesti Rahva Muuseumi näitustemaja loenguruumis (Kuperjanovi 9) Rein Järliku 2-tunnine  videojutustus "Majesteetlikud Alpid ehk kaameraga Shveitsis, Prantsusmaal ja Itaalias. Videovaatamise korraldasid Vanemuise Selts, ERMi Sõprade Selts ja Looduskaitse Seltsi Tartu osakond.

21.  novembril k 14 laulupeomuuseumis (Jaama 14):

"Kes sa oled...?" külaliseks oli Tartu Muusikakooli kauaaegne akordioniõpetaja ja osakonnajuhataja Uno Arro. Kohtumise korraldas ja vestlust juhtis Valli Ilvik. Koostöös Laulupeomuuseumiga.

28. novembril Peetri kirikus k 16 kontsert

 "Tere, jõulukuu".

Pühendusega Cyrillius Kreegi 120. sünniaastapäevaks. Esinesid koorid ja ansambel "Sirgutii".

17.detsembril k 18 oli Tartu Uusapostlikus kirikus seltsi jõuluõhtu.

2010 toimunud üritused

10. jaanuaril k 14 Sirje Arrase loominguline õhtu "Su silmist näen ma igal öösel und" Vanemuise teatri väikese maja ovaalsaalis.

16. jaanuaril k 14 salongi "Kes sa oled...?" külaliseks oli Alo Ritsing.  Tartu Laulupeomuuseumis. Vestlust juhtis Valli Ilvik.

20. veebruaril k 14 salongi "Kes sa oled...?" külaliseks oli Võru Muusikakooli õpetaja ja mitme Võru  koori dirigent Heino Pehk. Laulupeomuuseumis. Vestlust juhtis Vali Ilvik.

3. märtsil k 16.30 oli Vanemuise Seltsil ja Looduskaitse Seltsi Tartu osakonnal   mälestustesarja "Et minna edasi, heitkem pilk tagasi" raames külas  Arc Projekti tegevdirektor Jüri Kulasalu, kes rääkis muinsuskaitseliste objektide projekteerimise ajaloost Eestis ja tänapäeva tegemistest. Esinesid Tähtvere Päevakeskuse tantsurühmad "Kullakesed" ja "Hõbeking".  Laulupeomuuseumi saalis Jaama 14.

8. märtsil k 19 Saksa Kultuuri Instituudis (Kastani 1) "Armastus annab sooja" - Aleksander Läte 150. Esinesid Tartu Tartu üliõpilassegakoor, akordionistide orkester Unisoon, Vanemuise Seltsi ansamblid. Ettekanne oli Kalle Loonalt.

13. märtsil k11 oli Laulupeomuuseumis emakeelepäeva ettekandekoosolek Esinesid Tartu Ülikooli prof. Martin Ehala teemal "Emakeel ja kodanik", emeriitprof. Heino Siigur "õigekeelsuse mõisteid ja termineid".

20. märtsilk 14 salongi "Kes sa oled...?" külaliseks oli dirigent ja õpetaja Lennart Jõela. Laulupeomuuseumis. Vestlust juhtis V. Ilvik.

16. aprillil k 18 Vanemuise Seltsi 2009. aasta aruande-valimiskoosolek  Jaama 14.

18. aprillil  k 14 laulupeomuuseumis oli salongi "Kes sa oled...?" külaline koorijuht Elvi Oolo. Vestlust suunas Valli Ilvik.

21. aprillil k 17 Tartu Laulupeomuuseumis kirjandusõhtu "Fr. R. Faehlmann ja Vanemuise laul". Ettekanded Kristi Metstelt ja Kersti Taalilt. Esines lauluansambel "Viisikera".
Kell 16 süüdati küünlad Fr. R. Faehlmanni kalmul Raadil.

6. mail k 15.30 oli Laulupeomuuseumis emadepäeva tähistamiseks Vanemuise Seltsi segakoori liikme Ruti Kamla loominguline õhtu "Ema, koo mu käpikuisse päikest".

15. mail kultuurilooline ekskursioon Pärnusse, Vändrasse tähistamaks J.V. Jannseni sünniaastapäeva. Giid Malle Salupere.

16. mail k 17 küünalde süütamine J.V. Jannseni kalmul Raadil.juubilar ja

22. mail k 14 laulupeomuuseumis salongi "Kes sa oled...? külaline oli legendaarne fotograaf ja kauaaegne Tartu Akadeemilise Meeskoori laulja Ants Nilsson. Kohtumise korraldas ja vestlust suunas V. Ilvik.

22. mail k 16 oli laulupeomuuseumis kontsert Sirgutii juhendaja ja muusiku Mare Lillaku 50. sünnipäeva tähistamiseks. Esinesid ansambel Sirgutii, akordionikvintett Derpt ja muusikakooli õpilased. Piduliku õhtu korraldas V. Ilvik.

29. mail k 16 tähistati Tartu Ülikooli aulas kontsertaktusega Vanemuise Seltsi ja segakoori 145. aastapäeva. Aktusekõne pidas Evald Kampus. Segakoori juhatasid Ain Tarro ja Valli Ilvik. Kaastegev oli H. Elleri nim. Tartu muusikakooli keelpillikvartett.

28. aug. k 14 Tartu Laulupeomuuseumis oli salongi "Kes sa oled...?" külaline   õpetaja ja dirigent Ants Sööt. Korrladas V. Ilvik.

13. sept. k 16.30 Vanemuise teatri väikese maja fuajees avati  näitus "Vanemuise Selts ja koor 145".

13. sept. k. 17 Vanemuise teatri väikese maja ovaalsaalis salongiõhtu "Käisin üksi tähte valgel" (Mareie Heiberg 120). Esinesid Iivi Lepik ja Marju Männik.
Esitleti Iivi Lepiku ja Kristen Simmo raamatut "Üks naine kurbade silmadega".

18. sept. k 14 laulupeomuuseumis oli salongi "Kes sa oled...?" külaline pedagoog ja koorijuht Uno Järvela. Vestlust juhtis V. Ilvik.

1. oktoobril tähistatava rahvusvahelise muusikapäeva puhul korraldasid Vanemuise Selts ja segakoor 2. oktoobril ekskursiooni Valka Janis Cimze seminari muuseumi. Kooril oli Valgas kontsert. Korraldas V. Ilvik.

10.okt. k 14 Vanemuise väikese maja ovaalsaalis "Paar tagasipilku kolmveerandsajandisse noore Artur Rinne laulude saatel" - Rein Järlik 75.

16. okt. k 14 laulupeomuuseumis salongi "Kes sa oled...?" külaline oli koorijuht Valdur Helm. Vestlust suunas V. Ilvik.

22. nov. k 16.30 oli Tartu Laulupeomuuseumis luulesalong "Kuid mu süda iial ei sure..." (Bernard Kangro 100). Bernard Kangro elukäigust ja loometeest kodumaal ja võõrsil rääkis Janika Kronberg. Luulet luges Toom Õunapuu.

4. dets. k 16 koostöös Tartu Peetri kirikuga kooride kontsert "Tere jõulukuu" Tartu Peetri kirikus. Korraldas V. Ilvik.

11. dets. k 14.00 Tartu Laulupeomuuseumis salongi külaline oli Georg Carlisle. Vestlust juhtis V. Ilvik.

16. dets. k 18.30 peeti botaanikaaias Vanemuise Seltsi ja seltsi segakoori ühine jõulueelne koosviibimine.

 2011.  aasta

15. jaan. k 14 Tartu Laulupeomuuseumis salongi "Kes sa oled...? külaline oli õpetaja ja dirigent Uno Uiga.

21. jaan. k 16.30 Tartu Laulupeomuuseumis Vanemuise Seltsi kirjastuselt ilmunud V. Haameri koostatud raamatu "Vanemuise Selts 1865-2101" esitlus.

26. jaan. k 16.30 TÜ Ajaloo Muuseumis Toomel esimene loeng sarjast "Tartu rikkus". Tartu Ülikooli arhitektuuriansambli sünnist rääkis muuseumi direktor Mariann Raisma.

18. veebr. k 16.30 ERMi näitustemajas esines sarjas "Tartu rikkus" ERMi direktor Krista Aru loenguga Eesti Rahva Muuseum saja aasta jooksul teel Mälestuste Väljaks. Muusikalist meeleolu lisas Tartu üliõpilassegakoori meesansambel V. Ilviku juhendamisel.

19. veebr. k 14 Tartu Laulupeomuuseumis sarja "Kes sa oled...?" külaline oli Eesti Kultuuriseltside Ühenduse juhatuse esimees, Vanemuise Seltsi juhatuse aseesimees Valter Haamer. Vestlust juhtis V. Ilvik. Muusikalised vahepalad Vanemuise Seltsi segakoori duetilt Sirje Arras, Lilian Siler ja solist Ruti Kamlalt V. Ilviku juhendamisel. Esinesid veel rahvamuusika instrumentaalansambel Sirgutii M. Lillaku juhendamisel, Tartu kammerkoor Solemio.

12. märtsil k 11 tähistasid Eesti Keele Kaitse Ühing ja Vanemuise Selts Tartu Laulupeomuuseumis emakeelepäeva. Ettekandega vanade isiku- ja kohanimede seotusest esines ajaloolane Margit-Mariann Koppel. Luulekava Anna Haava ja Juhan Liivi luulest "Sina ja mina" esitasid näitlejad Iivi Lepik ja Tõnu Mikiver.�

18. märtsil k 16.30 Tartu Laulupeomuuseumis Vanemuise Seltsi ajaloolises sarjas "Tartu rikkus" esines kollektsionäär ja harrastus ajaloolane  Kalju Leib, kes rääkis Tartu monumentidest.

19. märtsil k 14 oli Tartu Laulupeomuuseumis salongi "Kes sa oled...?" külaline Vanemuise Seltsi segakoori kauaaegne laulja ja solist, Vanemuise Seltsi liige Ruti Kamla.

7. aprillil k 18 oli seltsi aastaaruande-valimiskoosolek.

16. apr. k 14 Tartu Laulupeomuuseumis oli salongi "Kes sa oled...?" k�laline skulptor Endel Taniloo. Vestlust juhtis Valli Ilvik.

Salongi "Kes sa oled" sarjas on suve jooksul olnud külas veel Heivi Pullerits(20. mai), Tiia Puhvel (1. juuni), Milvi ja Erich Möldre (28. aug.), Rein Järlik (24. sept.), dirigent ja pedagoog Endel Jukk (12. nov. 2011).
Kõik kohtumised on korraldanud Valli Ilvik.

19.apr. k 16.30 esines Tartu Laulupeomuuseumis sarjas "Tartu rikkus" loenguga "Emajõgi - kas Tartu tuiksoon" TÜ geograafiateaduskonna õppejõud Arvo Järvet.
Laulis Kodukotuse segalauluansambel.

15. mail k 14 esines Vanemuise teatri väikese maja ovaalsaalis J.V. Jannseni päeva tähistamiseks Tallinna Ülikooli professor Rein Veidemann ettekandega "Eesti kui sümbol. Eesti sümbolid".
K. 17 oli mälestushetk Raadil J.V. Jannseni, R. Ritsingu ja J. Zile kalmul. Laulis Vanemuise Seltsi segakoor.

21. mail k 14 toimus Tartu Laulupeomuuseumis (Jaama 14) Eesti Kultuuriseltside Ühenduse ja Vanemuise Seltsi korraldatud  seltside suvepidu "Ikka üheskoos".
Esinesid Vastse -Kuuste näitering, Puhkpilliorksester Tartu, Muuga Maanaiste Selts Eha, J.Hurda nim. Põlva Rahvahariduse Selts, Rahvatervise ja Loodusravi Ühing, Rahvakultuuri Selts Kajakas, Lauluselts Kuldne Kungla.

12. augustil osales Vanemuise Selts  Avinurmes Eesti Kultuuriseltside Ühenduse mõttetalgutel, mille teemaks oli "Kuidas me jõudsime 20. augustisse 1991". Ettekandega esines ajakirjanik, endine poliitik ja Vanemuise Seltsi liige Rein Järlik.

15. okt. oli Laulupeomuuseumis (Jaama 14) salongi "Kes sa oled" külaline teatriajaloolane ja Vanemuise Seltsi auliige Evald Kampus. Vestlust juhtis Valli Ilvik.

23. okt. oli Vanemuise väikese maja ovaalsaalis akordioniansambli Derpt viienda aastapäeva kontsert "Sahisevad lehed". Korraldas V. Ilvik.

28. okt. Tartu Laulupeomuuseumis "Ilmast ilma naljata." - külas oli ilmatark Kuuse-taat  Põlvast. Ilma tantsisid ilusaks  Tähtvere Päevakeskuse   "Hõbeking" ja "Kullakesed". 

Korraldasid Vanemuise Selts ja Looduskaitse Seltsi Tartu osakond.

Vanemuise Seltsi liikmed ja segakoor olid kutsutud külla Krimmi eestlastele, kes tähistasid 150 aasta möödumist eestlaste asumisest Krimmi. Pidustused toimusid 9.-16. septembrini 2011.a.Beregovojes, Jaltas, Krasnodarkas jm. Lisaks ekskursioonid Jevpatoriasse, Bahtśiśaraisse jm. Vanemuise Seltsist osales 36 inimest, osalejaid oli ka teistest seltsidest.

16. nov. 2011 oli Vanemuise Seltsi ekskursioon Tartu Õllemuuseumi.

18. nov 2011 oil Laulupeomuuseumis ettekandekoosolek teemal: "Eesti väljaspool Eestit (Pariisis, Moskvas)". Esines endine diplomaat  Artur Laast.  Korraldasid Vanemuise Selts ja Eesti Kultuuriseltside Ühendus..

10. dets. 2011 Tartu Laulupeomuuseumis salongi "Kes sa oled...?" külaline oli Tartu ettevõtja Tiit Veeber. Muusikalised vahepalad pereansamblilt "Sirgutii", Vanemuise Seltsi segakoori mees- ja naisansamblilt. Korraldas ja juhtis Valli Ilvik.

14. dets  2011 Tartu Laulupeomuuseumi saalis esines ettekandega TÜ dots Kurmo Konsa  teemal "Kultuuripärand ja kodanik".

18. dets. 2011 Vanemuise teatri väikese maja ovaalsaalis  meenutasime Aare Allikveed ja Heino Kostabit.

Suvel on seltsi segakoor korraldanud mitmeid kohtumisi ja kontserte, tähistamaks eesti heliloojate sünniaastapäevi.

2012.

29. jaan. Vanemuise väikese maja ovaalsaalis  rääkis Kalle Loona Vanemuise Seltsi muusikateatrist 20. saj. I poolel. Muusikalised vahepalad noorteansamblilt "Valendik". Korraldas Valli Ilvik.

10. veebr. k. 16. Vanemuise Selts ja Eesti Kultuuriseltside Ühendus korraldasid  Laulupeomuuseumis ettekandekoosoleku teemal:"Ühistegevuse roll kodanikuühiskonnas". Lektor  dots. Jaan Leetsaar. Korraldas Valter Haamer.

11. veebr. k 14 toimus Laulupeomuuseumis salong "Kes sa oled...?", külas oli puhkpilliorkestrite dirigent Neeme Saar. Vestlust juhtis Valli Ilvik. Muusikalised vahepalad.

9. märtsil k 16 rääkis TÜ rahvusvaheliste suhete teooria lektor Rein Toomla teemal "Usaldusväärsusest ühiskonnas". Korraldas V. Haamer (Eesti Kultuuriseltside Ühendus ja Vanemuise Selts).

11. mätsil k 12 oli Vanemuise väikeses majas salongi "Kes sa oled...?" külaline Tartu Vilde teatri näitleja Matti Linno. Korraldas ja vestlust juhtis Valli Ilvik.

6. apr. Raadi kalmistul August Weizenbergi mäletushetk. Laulis Vanemuise Seltsi segakoor.

21. apr. oli Laulupeomuuseumis salongis "Kes sa oled...?" külas kultuurijuht ja Alatskivi harrastusnäitleja Maret Rätsep. Vestlus juhtis Valli Ilvik.

26. okt. vaadati ERM-i näitustemajas R. Järliku 2-osalist videolugu "Kuradisilla alt Jumalaema kirikusse (Berliin-Pariis-Loire´i oru lossid)"

23. nov. oli Laulupeomuuseumis kohtumine põlise raadiomehe Vello Läänega, kes rääkis raamatutest, raadiost ning maast ja ilmast. Meeleolu pakkusid tantsurühmad Kullakesed ja Hõbeking.

Pepleri 27 51010 Tartu e-post: vansel@hot.ee tel./faks 7427110